Om förbundet

Svenska Allstyleförbundet bildades 2017 och är sedan 2021 ett eget underförbund i SB&K. För att delta i eller arrangera tävlingar i inom idrotten Allstyle krävs medlemskap i Svenska Allstyleförbundet.

Förbundets styrelse har till uppgift att administrera och utveckla Allstyle i Sverige.

Svenska Allstyleförbundets vision och målsättning
* Få medlemsföreningar att arrangera tävlingar runt om i landet
* Att Internationalisera tävlingssytemet
* Anordna SM och bygga landslag

Styrelse
Styrelsen väljs på förbundets årsmöte som hålls i februari månad.

Ordförande;  Thabo Motsieloa
Mail: thabo@live.se
Telefon: 0704-176941

Vice ordförande: Magnus Segerberg
Kassör: Maria Liem
Sekreterare:Eva Callenbo Motsieloa
Ledamöter: Vera Davidovic, Jane Svensson, Andreas Åslin
Suppleant: Amar Aldolaymi, Ivan Sundström

Valberedning: Ulrika Ed, Daniel Anängen, Maija Dackefjord

Stadgar Svenska Allstyle Förbundet .pdf