ÅRSMÖTE 2023

Årsmöte för medlemsföreningar i Svenska Allstyleförbundet.
Rösträtt har de föreningar som betalat medlemsavgiften senast 20230131.

Årsmöte Svenska Allstyleförbundet

Datum: Söndag 12 mars 2023
Årsmötet startar: 15:00
Plats: Exit Lounge & Bar, Götgatan 53, Stockholm

Dagordning Årsmöte 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2022 Svenska Allstyleförbundet.pdf
Verksamhetsplan 2023 Svenska Allstyleförbundet.pdf
Förvaltningsberättelse Svenska Allstyleförbundet 2022.pdf
Preliminar_Rostlangd_SBK_2023-02-13 (1).pdf
Valberedningen för Svenska Allstyleförundet föreslår följande inför ordinarie årsmöte i mars 20232.pdf
Valberedningen 2023.pdf
fullmakt av ombud till årsstämma 2023_Svenska Allstyleförbundet.pdf

Proposition (inga propositioner har inkommit)
Motion (inga motioner har inkommit)