ÅRSMÖTE 2024

Årsmöte för medlemsföreningar i Svenska Allstyleförbundet.
Rösträtt har de föreningar som betalat medlemsavgiften senast 20240131.

Årsmöte Svenska Allstyleförbundet

Datum: Lördag 9 mars 2024
Årsmötet startar: 15:00
Plats: Exit Lounge & Bar, Götgatan 53, Stockholm


Dagordning Årsmöte 2024.pdf
preliminär_röstlängd_allstyle_2024-02-14.pdf
fullmakt av ombud 2024 till årsstämma_Svenska Allstyleförbundet.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 Svenska Allstyleförbundet.pdf
Verksamhetsplan 2024 Svenska Allstyleförbundet.pdf
Förvaltningsberättelse Svenska Allstyleförbundet 2023.pdf
Bokslut 2023.pdf
Budget Allstyle 2024.pdf
Valberedningen Svenska Allstyleförbundet.pdf

Proposition (inga propositioner har inkommit)
Motion (inga motioner har inkommit)