Om Allstyle

Allstyle är ett regelverk som såg dagens ljus 1984. Precis som bilden ovan visar var det Kung Fu och Taekwondo som möttes. För att göra matcherna så rättvisa som möjligt skrevs reglerna så att man oavsett fightingbakgrund skulle kunna vinna. Det visades finnas ett stort behov av att få chansen att mäta sig med andra stilar. Inom bara något år hade Karate, Jujutsu, Kickboxning, Muay Thai m.fl. anslutit sig. Idag är det ett populärt och robust regelverk.

Regelverket har tidigare används under fyra olika format - Challenge Cup, Master Cup, Allstyle Open och Allstyle PRO. Allstyle Open arrangeras 2 gånger om året. Allstyle PRO har arrangerats 3 gånger, senaste våren 2019 under namnet "The Blitz" på teater Göta Lejon.

Allstyle har under åren varit underställt olika underförbund. Inledningsvis var det Karatesektionen men när de lämnade SB&K 2007 tog Svenska Kung Fu & Wushu förbundet över som sanktionerande organ. Mellan 2015-2016 låg sanktionsförfarande hos Kickboxningsförbundet. Under 2017 fram till 17 mars 2018 då Allstyle blev egen idrott var det SB&K som stod för sanktioneringen. Sedan årskiftet 2021 är Allstyle eget underförbund i SB&K

Hall of Fame

Många kända kampsportsprofiler har genom åren deltagit i tävlingarna Challenge Cup, Master Cup, Allstyle Open och Allstyle PRO. Bl.a. Jörgen Kruth, Nils Widlund, Paolo Roberto, Maria Elin Olsson, Merhan Zangana, Paul Dombia, Simon Sköld, Björn Kjöllerström Hanna Silhén, Martin Holm, Sadibou Sy, och Elin Öberg för att nänmna några.